Pop-up-studio tijdens het pop-up-festival te Ede op 26 mei 2018

Net als vorig jaar deed ESVA weer mee met het Popup-festival in een voormalige fotostudio aan het oude Kerkplein.

Er was weer veel animo (ruim dertig bezoekers) om voor het groene doek als filmster op te treden. De voorbijgangers werden door Rob en Frits uit het publiek geplukt.  Nieuw bij dit onderdeel  waren  de door Albert met een drone gemaakte filmbeelden boven het centrum van Ede.  De bedoeling was dat de deelnemers zogenaamd een rondvlucht boven Ede zouden maken. Het publiek liet zich gemakkelijk regisseren om vliegbewegingen na te doen. Kleine kinderen moesten soms met veel tact worden overgehaald “de lucht in te gaan “ Dat lukte vaak wel als papa of mama ook meedeed.

Zelfs straatartiesten die elders  waren opgetreden kwamen gretig voor de camera van Liesbeth. Een zekere Pavarotti  steeg zwaarlijvig , luidkeels en met onafscheidelijke fles op.  De montage van al deze filmpjes  werd , vaak al in de studio, gedaan  door Henk Bennink en Albert. Deelnemers kregen het resultaat per “we transfer “ toegestuurd.

Ook nieuw waren de onderdelen “montage van smartfoonfilms” en  “animatie”. Hadden we gehoopt dat juist jongeren zich met hun smartphone zouden melden, bleek vooral  een grootmoeder hiervoor belangstelling te hebben . Henk liet haar zien hoe zij van haar filmpjes van haar kleinkinderen in het Magix Video deluxe programma  een samenhangend geheel kan maken.

Ook voor de animatie was enige belangstelling. Rob had enkele tekenfilmfiguren gemaakt die onder zijn begeleiding konden worden geanimeerd. Zo was een zekere Tobias was erg  gecharmeerd van een vliegtuigje die hij zelf een duikvlucht kon laten maken.