WELKOM

 

***

In Memoriam
Albert Bokslag

Tot onze grote spijt ontvingen we onlangs het bericht dat ons lid Albert Bokslag op 16 oktober jl. is overleden. Albert was een van onze zeer verdienstelijke leden die zijn sporen heeft nagelaten met zijn fraai gestileerde en vaak humoristische animatiefilmpjes.

Iedereen, die onze website in de afgelopen maanden heeft bezocht, heeft zijn filmpje over de lockdown en de mogelijkheden die dit bood voor videobewerking, gezien.

Velen van ons zullen ook zijn ‘Vliegend Zelfportret’ van het mannetje met de baard en de vleugeltjes zijn bijgebleven.

Albert was een van de langst actieve leden van ESVA. Hij nam ook altijd actief deel aan onze bijeenkomsten en video opdrachten. Hij is jaren voorzitter van de programma commissie geweest.

Bijgaande foto is uit zijn tutorial ‘Green screen en beeld uitsnijden’, een bijna profetische tutorial, omdat Albert daarin opstijgt naar de hemel. Begin augustus werd ontdekt dat hij ongeneeslijk ziek was. Albert’s overlijden is een groot verlies voor ons allemaal.

********************

Onze volgende clubbijeenkomst

Fysieke bijeenkomsten uitgesteld tot er weer voldoende leden kunnen komen.  Zie pagina PROGRAMMA.


Het bestuur heet u welkom op de website van videoclub ESVA

In regio- en in nationaal verband maken wij deel uit van de Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs (NOVA). Als u:

 • meer wilt weten over filmen met een smartphone video app, tablet video app, videocamera of fototoestel (systeemcamera of DSLR) 

 • uw opgenomen beelden wilt monteren tot een echte film

 • u ook titels, muziek, commentaar of misschien ook wel effecten aan uw film wilt toevoegen

 • beter geluid onder uw film wilt zetten

 • of nog veel meer

Dan bent u op de juiste plaats bij ESVA, de Videoclub in Ede. Op onze clubavonden:

 • geven wij hierover adviezen

 • besteden we op speciale technische avonden aandacht aan zoveel mogelijk aspecten van videofilmen en –monteren

 • ontmoet u andere videofilmers

 • bekijken we elkaars films en geven zo nodig adviezen of commentaar

 • kunnen de clubleden meedoen aan filmwedstrijden en/of festivals

 • worden nieuwe leden door een mentor begeleid.

U bent van harte welkom ! Nieuwsgierig? U kunt vrijblijvend één of twee clubavonden meemaken. Neem daarvoor contact op met onze secretaris. Informatie over onze clubavonden kunt u vinden onder “Programma”. Onze clubavonden zijn in het buurthuis “De Meerpaal” , Industrielaan 1, Ede. Wij geven ook, bij voldoende belangstelling, Videocursussen voor beginners. ESVA is lid van de Nederlandse Organisatie van Amateurfilmers (NOVA).