NOVA FILMGALA

Het NOVA Filmgala is gehouden op 11 en 12 november 2023 in Hotel Theater Figi in Zeist en bestond uit drie festivals, die in hetzelfde weekend plaatsvonden.

Resultaten van dit filmgala zie je hier

Het NOVA Filmfestival werd gehouden op 11 en 12 november. Na het openingswoord van voorzitter Kees Tervoort begon de projectie.

Op zaterdag en zondag werden elk 3 projectieblokken vertoond in de Willem Pijperzaal met in totaal 41 films. Op beide dagen waren er naar schatting 90 bezoekers. De zaal was daarmee ongeveer voor de helft gevuld.

Op zondagmiddag werd de UNICA-medaille uitgereikt. CineLOVA heeft Jacques Troquet voorgedragen. Jef Caelen nam namens hem de medaille in ontvangst. Rolf Leuenberger, president van UNICA, was het hele festival aanwezig en reikte de medaille uit.

Daarna volgde nog een verrassing. Emile de Gruijter werd benoemd tot erelid van de NOVA. De voordracht is gedaan door 25 leden, die hier dus vanaf wisten, maar het zorgvuldig geheim hebben kunnen houden.

De jury bestond uit Rob van Maanen, Hay Joosten en Nancy Dijksman. Hein Ceelen en Werner Haegeman hebben de films ook gejureerd, maar waren niet aanwezig.

Diverse speciale prijzen werden direct na projectie van de film, uitgereikt. Na vertoning van alle films werden de SuperNOVA-winnaars en de laureaat bekend gemaakt.

De organisatie van dit evenement vraagt altijd veel voorbereiding. Er zijn juryleden bij betrokken, die op regiofilmwedstrijden de films nomineren, de jury van het NOVA Filmfestival maakt van iedere film een kort verslagje voor de makers en bepaalt de prijswinnaars. Dan is er nog het organisatieteam, dat het hele jaar bezig is met de voorbereiding. Een filmfestival bestaat dankzij de filmmakers en het publiek. Met een goed gevuld programma en een prettig gevulde zaal was dit dik in orde.

Zij kunnen allemaal terugzien op een geslaagd festival.