IN MEMORIAM ALBERT BOKSLAG

3 juni 1937 – 16 oktober 2020

Tot onze grote spijt ontvingen we onlangs het bericht dat ons lid Albert Bokslag op 16 oktober jl. is overleden. Albert was een van onze zeer verdienstelijke leden die zijn sporen heeft nagelaten met zijn fraai gestileerde en vaak humoristische animatiefilmpjes.

Velen van ons zullen ook zijn ‘Vliegend Zelfportret’ van het mannetje met de baard en de vleugeltjes zijn bijgebleven.

Albert was een van de langst actieve leden van ESVA. Hij nam ook altijd actief deel aan onze bijeenkomsten, video opdrachten en presenteerde leerzame workshops. Hij is jaren voorzitter van de programma commissie geweest.

Bijgaande foto is uit zijn tutorial ‘Green screen en beeld uitsnijden’, een bijna profetische tutorial, omdat Albert daarin opstijgt naar de hemel. Begin augustus werd ontdekt dat hij ongeneeslijk ziek was. Albert’s overlijden is een groot verlies voor ons allemaal.