PROGRAMMA

alles onder voorbehoud van tussentijdse / noodzakelijke wijzigingen

Najaar 2019

volgende clubavond

aanvang :  19:30 uur  ; zaal open 19:15 uur.

*****************

17 september

Opening van het najaarsprogramma
• Vertoning films van buiten filmen in mei e.d.
• Bespreking najaar programma

1 oktober

• Presentatie videovereniging De Cycloop uit Epe ?

15 oktober

• …………………. vertoont zijn verhaal
• ……………

29 oktober

• ………………….. vertoont zijn verhaal
• …………………………………

12 november

•………………….vertoont zijn verhaal
• ……………
• Inleveren vakantiefilms

26 november

  • Korte Algemene ledenvergadering (contributie besluit).
  • Na de vergadering: – Wedstrijd vakantiefilms

10 december

• ………………………vertoont zijn verhaal
• ……………..
• Wensen voor de invulling van het voorjaar programma.
• Inleveren wedstrijd film(s)

alles onder voorbehoud van tussentijdse / noodzakelijke wijzigingen