Actief filmen in de coronatijd

Filmopdracht: Thema: “HERFST” in de ruimste zin

 • min 1 – maximaal 30 minuten (incl. Begintitel en aftiteling)
 • film opsturen voor 30 november via b.v. WeTransfer.com of Filemail.com aan Frans Jansen (zie ledenlijst)
 • mpg2 of mpg4
 • hoe:
  • alleen of
  • met partner of
  • met familielid (1,5 m afstand) of
  • met ESVA lid (1,5 m afstand)